Wheels Motor Mania Meet

Terms and conditions

1.Villkor för biljettköp
En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Vid skada eller sjukdom som omöjliggör deltagande på evenemanget ges full återbetalning vid uppvisande av läkarintyg. All körning på och under evenemanget sker på egen risk. Eventuella försäkringar för körning på banan under evenemanget administreras av föraren själv. Vid inställt evenemang på grund av väderlek återbetalas förköpt entrébiljetten exklusive eventuella bokningsavgifter.

2.Personuppgifter
Vid beställning godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer, medverkan på bild/film och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bland annat cookies. Jag kan även få erbjudande från Egmonts samarbetspartners. Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter.

För vidare åsikter, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm,epost imy@imy.se.


För fullständiga villkor se www.storyhouseegmont.se/villkor